PL EN

Oferta

Klient korporacyjny

Skuteczna promocja i budowa atrakcyjnego wizerunku złożonej organizacji wymaga wielopłaszczyznowych działań, kierowanych zarówno do grup wewnętrznych (pracowników, inwestorów), jak również zewnętrznych (partnerów biznesowych, klientów, opinii publicznej i mediów).

Instytucja

Instytucje, działające w oparciu o zaufanie społeczne, zmuszone są łączyć komunikację wizerunkową z informowaniem otoczenia o swoich działaniach, unikając jednocześnie kryzysów wizerunkowych.

Jednostka samorządu terytorialnego

Sukces jednostki samorządu terytorialnego budują zadowoleni i dumni ze swojego miasta mieszkańcy, tłumy turystów prywatnych lub biznesowych oraz prężny biznes, przyciągający nowe inwestycje.

Możliwe jest to tylko w jednostce o silnym i atrakcyjnym wizerunku, skutecznie budowanym wśród grup docelowych.

MSP

Sytuacja każdej małej i średniej firmy jest inna i wymaga odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji, pozwalających jak najefektywniej wykorzystać budżet marketingowy.

Ogólna

Skuteczna promocja i budowa atrakcyjnego wizerunku są efektem przemyślanej koncepcji i kompleksowych działań marketingowych opartych na interakcji z odbiorcą. Umożliwiają one firmie przebicie się ze swoim komunikatem, zainteresowanie nim odbiorcy i nakłonienie go do określonych działań. Narzędzia i kanały komunikacyjne dobieramy indywidualnie pod Twoim kątem, gwarantując tym samym sukces prowadzonej kampanii. Wybierz propozycję dla Twojej firmy (lista branż).

Promocja inwestycji

Prowadzenie działań promocyjno – wizerunkowych w oparciu o realizowaną inwestycję zapewnia dobre kontakty z lokalną społecznością skutkujące mniejszymi problemami przy realizacji inwestycji. Buduje renomę firmy oraz przyczynia się do promocji samej inwestycji, pozwalając na jej skuteczniejszą komercjalizację.

Sport

Promocja podmiotów sportowych wymaga z jednej strony znajomości narzędzi marketingowych, z drugiej zaś ich efektywne wykorzystanie nie jest możliwe bez świadomości, że kluby i sportowcy działają w zdecydowanie innych realiach niż tradycyjne podmioty.

Wizerunek korporacji budują działania wszystkich działów i pracowników. Aby działania te były spójne i podążały we właściwym kierunku niezbędne jest ich uporządkowanie.

Strategia promocji określa główny przekaz komunikacyjny, pozwalając dbać o wizerunek firmy na każdym etapie jej funkcjonowania.
Budowę przyjaznego wizerunku należy oprzeć na przemyślanej strategii, pozwalającej prowadzić spójne działania promocyjne i informacyjne, gwarantujące unikanie ewentualnych kryzysów komunikacyjnych.
Pierwszym krokiem do sukcesu jednostki samorządu jest strategia promocji pozwalająca na zaprezentowanie w ramach oryginalnych działań najcenniejszych kapitałów promocyjnych miasta, powiatu czy gminy.
Strategicznie zaplanowane działania, powstałe w oparciu o analizę sytuacji na rynku oraz audyt potrzeb firmy, umożliwiają osiągnięcie założonych celów biznesowych i promocyjnych firmy.
Kompleksowe działania strategiczne obejmując e doradztwo marketingowe, audyt wizerunku, oraz opracowanie strategii promocji umożliwiają podkreślenie najważniejszych atutów firmy w prowadzonych kampaniach online i offline.
Realizacja inwestycji z jednej strony niesie olbrzymi potencjał wizerunkowy, z drugiej obarczona jest ryzykiem kryzysu wizerunkowego. Strategia promocji umożliwia zdyskontowanie kapitału promocyjnego i pozwala uniknąć niekorzystnych sytuacji.
Tak jak sportowiec dla osiągnięcia sukcesu potrzebuje skutecznego planu treningu, tak dla osiągnięcia sukcesu biznesowego konieczna jest strategia promocji pozwalająca na realizację wyznaczonego celu.

Strategia promocji

 • Analiza firmy / instytucji / marki
 • Analiza otoczenia i konkurencji
 • Badania opinii
 • Określenie kapitałów promocyjnych
 • Diagnozowanie potencjalnych kryzysów wizerunkowych
 • Pozycjonowanie marki
 • Określenie celów strategicznych i komunikacyjnych
 • Slogan promocyjny
 • Główny przekaz komunikacyjny
 • Dobór narzędzi i kanałów komunikacyjnych
 • Plan komunikacji

Doradztwo marketingowe / konsulting

Złożona organizacja potrzebuje uporządkowanych działań promocyjnych oraz oryginalnego systemu identyfikacji wizualnej, pozwalającego odróżnić od siebie poszczególne działy i jednostki, ale spójnego i budującego profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa jako całości.
Atrakcyjny system identyfikacji wizualnej wraz z subwersjami logotypów i kolorów firmowych dla poszczególnych wydziałów i jednostek to pierwszy krok budujący pozytywne wyobrażenie na temat instytucji.
Atrakcyjny i spójny system identyfikacji wizualnej, oparty na charakterystycznym logotypie wzmacnia wizerunek jednostki, zapewniając jej jednolity obraz w oczach obserwatorów i odróżnienie od jednostek konkurencyjnych.
Kampanie reklamowe online i offline, aby były skuteczne, muszą bazować na oryginalnym pomyśle, atrakcyjnych materiałach graficznych i odpowiednio dobranych mediach.
Budowa wizerunku firmy to zarówno kampanie promocyjne oparte na oryginalnym pomyśle, jak również atrakcyjny brand tworzony przez logotyp, kolory firmowe (CI) oraz pełen systemy identyfikacji wizualnej.
Realizowane przedsięwzięcie wymaga materiałów promocyjnych i informacyjnych, które zapewnią jego odpowiednią i atrakcyjną prezentację.
Sportowiec czy klub to brand, który musi łatwo odróżniać się od konkurentów. Ułatwią to oryginalne działania promocyjne oraz spójne materiały przedstawiające klub czy zawodnika wykorzystywane w jego promocji.

Strategia komunikacji reklamowej

Wdrażanie kampanii reklamowych w mediach i innych nośnikach komunikacji

Zarządzanie budżetem reklamowym klienta

Tworzenie i zarządzanie projektami z zakresu BTL

Współpraca z domem mediowym

Kampanie reklamowe w mediach tradycyjnych i online

 • Koncept
 • Projekty graficzne
 • Dobór i wykup mediów

Projektowanie graficzne

 • Logotypy
 • Księga znaku
 • Kolory firmowe
 • Systemy Identyfikacji Wizualnej
 • Materiały reklamowe i promocyjne
 • WWW, aplikacje
Sprawna komunikacja korporacyjna łączy działania skierowane do wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Uwzględnia profesjonalne relacje inwestorskie przyczyniające się do wzrostu wartości spółki, działania wizerunkowe wspierające sprzedaż i brand oraz motywowanie pracowników.
Sprawna komunikacja z otoczeniem oparta na działaniach informacyjnych i antykryzysowych pozwala instytucji na wywiązywanie się ze swoich zadań statutowych i budowę pozytywnego wizerunku wśród grup docelowych.
Jednostka samorządu terytorialnego ze względu na swoją złożoność wymaga skutecznej i spójnej komunikacji prowadzonej na wielu płaszczyznach – społecznej, biznesowej, turystycznej, a co za tym idzie opartej o różne narzędzia i kanały.
W zależności od obranych celów biznesowych firma powinna sięgać po odpowiednie narzędzia komunikacyjne, które umocnią jej wizerunek, wesprą sprzedaż i w efekcie zapewnią osiągnięcie założonego rezultatu.
Efektywne działania łączą klasyczne narzędzia public relations z nowoczesnymi rozwiązaniami e-PR i nowymi mediami. Zapewniają budowę pozytywnego wizerunku, wsparcie sprzedaży oraz zapobieganie kryzysom komunikacyjnym.
Utrzymanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością i mediami oraz budowa renomy firmy wymagają wielopłaszczyznowej komunikacji, wykorzystującej z jednej strony standardowe rozwiązania, takie jak media relations, z drugiej zaś wymaga sięgania po nieszablonowe rozwiązania, oparte na autorskich eventach i projektach.
Promocja sportowej marki wymaga łączenia standardowych form komunikacji z nowatorskimi projektami przedstawiającymi markę na różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, czy też podczas zawodów sportowych.

Działania medialne

 • Bazy kontaktów medialnych
 • Opracowywanie i dystrybucja komunikatów prasowych
 • Bieżące kontakty z mediami
 • Organizacja i prowadzenie konferencji prasowych
 • Copywriting / Redagowanie blogów i www
 • Cykliczne raporty z efektów prowadzonych działań

Komunikacja korporacyjna

Komunikacja marki

Relacje inwestorskie

Komunikacja wewnętrzna

PR antykryzysowy

 • Analiza potencjalnych zagrożeń
 • Strategia komunikacji antykryzysowej
 • Zapobieganie i łagodzenie kryzysów
 • Komunikacja kryzysowa z mediami

Marketing sportowy

 • Audyt efektywności sponsoringowych
 • Kreacja i organizacja projektów sportowych
 • Promocja firmy przez sport
 • Promocja organizacji sportowych
 • Promocja produktów i usług sportowych

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Projekty programów i działań CSR
 • Organizacja projektów społecznych
 • Budowa relacji z autorytetami (osoby i instytucje)
 • Pozyskiwanie patronów medialnych dla programów

Outsourcing PR

Personal branding

Kreacja i organizacja eventów

Szkolenia (z zakresu komunikacji z otoczeniem)

Silna organizacja powinna prowadzić efektywne działania w mediach społecznościowych, budując przyjazne relacje firmy z otoczeniem. Warto wykorzystywać innowacyjne rozwiązania do promocji firmy i jej oferty.

Pierwszym krokiem jest czytelna i zaawansowana strona internetowa, będąca wizytówką firmy w Internecie.
Każda instytucja wymaga przyjaznej strony internetowej oraz efektywnych działań w mediach społecznościowych umożliwiających interakcję z otoczeniem.
Czytelna i nowoczesna strona internetowa oraz zaawansowane działania w mediach społecznościowych budują przyjazne relacje jednostki z otoczeniem, pozwalające na prowadzenie skutecznej i mniej formalnej komunikacji.
Obecnie atrakcyjna i zachęcająca do odwiedzin strona internetowa, wysoko pozycjonowana w wyszukiwarce Google, to podstawa sukcesu każdej firmy. Umożliwia zaprezentowanie potencjalnym klientom oferty i przekonanie ich do skorzystania z niej.

Naturalnym rozwinięciem działań w Internecie są media społecznościowe, pozwalające na interakcję z klientami i efektywną promocję firmy.
Dzisiaj interakcja z klientem to podstawa sukcesu każdej firmy. W działaniach promocyjnych nie można pominąć atrakcyjnej i dobrze wypozycjonowanej strony internetowej, aktywnego profilu na najbardziej popularnych portalach społecznościowych, czy wykorzystania praktycznych aplikacji.
Wizytówką zarówno firmy, jak i inwestycji w Internecie jest atrakcyjna strona internetowa. Pozytywny szum wokół powstającego projektu i jego promocję jeszcze na etapie realizacji pozwalają wykreować media społecznościowe.
Sportowcy i kluby sportowe budzą silne emocje wśród fanów, którzy często są z nimi na dobre i na złe. Dlatego też najefektywniejszym kanałem promocji są media społecznościowe pozwalające na zebranie zaangażowanej społeczność i prowadzenie kampanii wirusowych.

Facebook

 • Kreacja i prowadzenie fanpage’a
 • Budowa społeczności wokół marki
 • Konkursy i aplikacje
 • Facebook Ads

Youtube

 • Organizacja kanału firmowego
 • Wykorzystania materiałów video dla uzyskania efektu wirusowego

Google+

NK

Pinterest

Twitter

Elektroniczny biuletyn

Newslettery

Mailing

 • Baza kontaktów
 • Kreacja
 • Wysyłka

Blog firmowy

 • Kreacja bloga
 • Prowadzenie

Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google (SEO)

Kampanie reklamowe Google AdWords (SEM)

 • Reklama w wyszukiwarce
 • Reklama w sieci partnerskiej

Strony internetowe

 • Projekty
 • Wykonanie
 • Przygotowanie treści

Aplikacje

 • Pomysł kreatywny
 • Wykonanie
 • Wdrożenie i zarządzane