PL EN

Offer

Skuteczna promocja i budowa atrakcyjnego wizerunku złożonej organizacji wymaga wielopłaszczyznowych działań, kierowanych zarówno do grup wewnętrznych (pracowników, inwestorów), jak również zewnętrznych (partnerów biznesowych, klientów, opinii publicznej i mediów).

Instytucje, działające w oparciu o zaufanie społeczne, zmuszone są łączyć komunikację wizerunkową z informowaniem otoczenia o swoich działaniach, unikając jednocześnie kryzysów wizerunkowych.

Sukces jednostki samorządu terytorialnego budują zadowoleni i dumni ze swojego miasta mieszkańcy, tłumy turystów prywatnych lub biznesowych oraz prężny biznes, przyciągający nowe inwestycje.

Możliwe jest to tylko w jednostce o silnym i atrakcyjnym wizerunku, skutecznie budowanym wśród grup docelowych.

Sytuacja każdej małej i średniej firmy jest inna i wymaga odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji, pozwalających jak najefektywniej wykorzystać budżet marketingowy.

Effective promotion and development of an attractive image result from a well thought out concept and comprehensive marketing action based on interaction with the audience. They make it possible for a business to get its message through, attract the audience's interest and urge it to perform specific actions. We select the tools and communication channels bearing in mind the specifics of your business thus guaranteeing a successful campaign.

Prowadzenie działań promocyjno – wizerunkowych w oparciu o realizowaną inwestycję zapewnia dobre kontakty z lokalną społecznością skutkujące mniejszymi problemami przy realizacji inwestycji. Buduje renomę firmy oraz przyczynia się do promocji samej inwestycji, pozwalając na jej skuteczniejszą komercjalizację.

Promocja podmiotów sportowych wymaga z jednej strony znajomości narzędzi marketingowych, z drugiej zaś ich efektywne wykorzystanie nie jest możliwe bez świadomości, że kluby i sportowcy działają w zdecydowanie innych realiach niż tradycyjne podmioty.

Strategy expert

Wizerunek korporacji budują działania wszystkich działów i pracowników. Aby działania te były spójne i podążały we właściwym kierunku niezbędne jest ich uporządkowanie.

Strategia promocji określa główny przekaz komunikacyjny, pozwalając dbać o wizerunek firmy na każdym etapie jej funkcjonowania.
Budowę przyjaznego wizerunku należy oprzeć na przemyślanej strategii, pozwalającej prowadzić spójne działania promocyjne i informacyjne, gwarantujące unikanie ewentualnych kryzysów komunikacyjnych.
Pierwszym krokiem do sukcesu jednostki samorządu jest strategia promocji pozwalająca na zaprezentowanie w ramach oryginalnych działań najcenniejszych kapitałów promocyjnych miasta, powiatu czy gminy.
Strategicznie zaplanowane działania, powstałe w oparciu o analizę sytuacji na rynku oraz audyt potrzeb firmy, umożliwiają osiągnięcie założonych celów biznesowych i promocyjnych firmy.
Comprehensive strategic action entailing marketing consultancy, image audit and development of promotion strategy make it possible to emphasize the company's biggest strengths in the online and offline campaigns carried out.
Realizacja inwestycji z jednej strony niesie olbrzymi potencjał wizerunkowy, z drugiej obarczona jest ryzykiem kryzysu wizerunkowego. Strategia promocji umożliwia zdyskontowanie kapitału promocyjnego i pozwala uniknąć niekorzystnych sytuacji.
Tak jak sportowiec dla osiągnięcia sukcesu potrzebuje skutecznego planu treningu, tak dla osiągnięcia sukcesu biznesowego konieczna jest strategia promocji pozwalająca na realizację wyznaczonego celu.

PROMOTION STRATEGY

 • Business / institution / brand analysis
 • Environment and competition analysis
 • Opinion surveys
 • Identification of promotion capitals
 • Diagnosing potential image crises
 • Brand positioning
 • Identification of strategic and communication goals
 • Promotional slogan
 • Main communication message
 • Selection of communication tools and channels
 • Communication plan

MARKETING CONSULTANCY

Creative expert

Złożona organizacja potrzebuje uporządkowanych działań promocyjnych oraz oryginalnego systemu identyfikacji wizualnej, pozwalającego odróżnić od siebie poszczególne działy i jednostki, ale spójnego i budującego profesjonalny wizerunek przedsiębiorstwa jako całości.
Atrakcyjny system identyfikacji wizualnej wraz z subwersjami logotypów i kolorów firmowych dla poszczególnych wydziałów i jednostek to pierwszy krok budujący pozytywne wyobrażenie na temat instytucji.
Atrakcyjny i spójny system identyfikacji wizualnej, oparty na charakterystycznym logotypie wzmacnia wizerunek jednostki, zapewniając jej jednolity obraz w oczach obserwatorów i odróżnienie od jednostek konkurencyjnych.
Kampanie reklamowe online i offline, aby były skuteczne, muszą bazować na oryginalnym pomyśle, atrakcyjnych materiałach graficznych i odpowiednio dobranych mediach.
Development of a business's image entails both promotion campaigns based on an original idea and an attractive brand made up by the logotype, corporate colours and a complete visual identification system.
Realizowane przedsięwzięcie wymaga materiałów promocyjnych i informacyjnych, które zapewnią jego odpowiednią i atrakcyjną prezentację.
Sportowiec czy klub to brand, który musi łatwo odróżniać się od konkurentów. Ułatwią to oryginalne działania promocyjne oraz spójne materiały przedstawiające klub czy zawodnika wykorzystywane w jego promocji.

ADVERTISING COMMUNICATION STRATEGY

IMPLEMENTATION OF ADVERTISING CAMPAIGNS IN THE MEDIA AND WITH USE OF OTHER COMMUNICATION CARRIERS

CLIENT'S ADVERTISING BUDGET MANAGEMENT

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF BTL PROJECTS

COOPERATION WITH A MEDIA HOUSE

ADVERTISING CAMPAIGNS IN THE TRADITIONAL MEDIA AND ONLINE

 • Concept
 • Graphic designs
 • Selection and purchase of the media

GRAPHIC DESIGN

 • Logotypes
 • Corporate identity book
 • Corporate colours
 • Visual Identification Systems
 • Advertising and promotional materials
 • Websites and applications

PR expert

Sprawna komunikacja korporacyjna łączy działania skierowane do wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Uwzględnia profesjonalne relacje inwestorskie przyczyniające się do wzrostu wartości spółki, działania wizerunkowe wspierające sprzedaż i brand oraz motywowanie pracowników.
Sprawna komunikacja z otoczeniem oparta na działaniach informacyjnych i antykryzysowych pozwala instytucji na wywiązywanie się ze swoich zadań statutowych i budowę pozytywnego wizerunku wśród grup docelowych.
Jednostka samorządu terytorialnego ze względu na swoją złożoność wymaga skutecznej i spójnej komunikacji prowadzonej na wielu płaszczyznach – społecznej, biznesowej, turystycznej, a co za tym idzie opartej o różne narzędzia i kanały.
W zależności od obranych celów biznesowych firma powinna sięgać po odpowiednie narzędzia komunikacyjne, które umocnią jej wizerunek, wesprą sprzedaż i w efekcie zapewnią osiągnięcie założonego rezultatu.
Effective action combines classic public relations tools with modern e-PR and new media solutions, which ensure development of a positive image, support for sales and prevention of communication crises.
Utrzymanie pozytywnych relacji z lokalną społecznością i mediami oraz budowa renomy firmy wymagają wielopłaszczyznowej komunikacji, wykorzystującej z jednej strony standardowe rozwiązania, takie jak media relations, z drugiej zaś wymaga sięgania po nieszablonowe rozwiązania, oparte na autorskich eventach i projektach.
Promocja sportowej marki wymaga łączenia standardowych form komunikacji z nowatorskimi projektami przedstawiającymi markę na różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, czy też podczas zawodów sportowych.

MEDIA ACTIONS

 • Media contact bases
 • Creation and distribution of press releases
 • Contact with the media on an ongoing basis
 • Organising and running press conferences
 • Writing copy / editing blog and websites content
 • Regular reports on outcomes of action carried out

CORPORATE COMMUNICATION

BRAND COMMUNICATION

INVESTOR RELATIONS

INTERNAL COMMUNICATION

ANTI-CRISIS PR

 • Analysis of potential dangers
 • Anti-crisis communication strategy
 • Preventing and easing crises
 • Crisis communication with the media

SPORT MARKETING

 • Sponsorship effectiveness audit
 • Development and organisation of sports projects
 • Company promotion through sport
 • Promotion of sports organisations
 • Promotion of sports products and services

CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 • Program and CSR action designs
 • Organisation of social projects
 • Building relations with authorities (people and institutions)
 • Attracting media patrons for programs

PR OUTSOURCING

PERSONAL BRANDING

DEVELOPMENT AND ORGANISATION OF EVENTS

TRAINING SESSIONS (IN COMMUNICATION WITH THE SURROUNDING ENVIRONMENT)

Interactive expert

Silna organizacja powinna prowadzić efektywne działania w mediach społecznościowych, budując przyjazne relacje firmy z otoczeniem. Warto wykorzystywać innowacyjne rozwiązania do promocji firmy i jej oferty.

Pierwszym krokiem jest czytelna i zaawansowana strona internetowa, będąca wizytówką firmy w Internecie.
Każda instytucja wymaga przyjaznej strony internetowej oraz efektywnych działań w mediach społecznościowych umożliwiających interakcję z otoczeniem.
Czytelna i nowoczesna strona internetowa oraz zaawansowane działania w mediach społecznościowych budują przyjazne relacje jednostki z otoczeniem, pozwalające na prowadzenie skutecznej i mniej formalnej komunikacji.
Obecnie atrakcyjna i zachęcająca do odwiedzin strona internetowa, wysoko pozycjonowana w wyszukiwarce Google, to podstawa sukcesu każdej firmy. Umożliwia zaprezentowanie potencjalnym klientom oferty i przekonanie ich do skorzystania z niej.

Naturalnym rozwinięciem działań w Internecie są media społecznościowe, pozwalające na interakcję z klientami i efektywną promocję firmy.
Nowadays, interaction with the client is the foundation for every business's success. Promotion action cannot be carried out without an attractive and a well positioned website, an active profile on the most popular social portals or use of practical applications.
Wizytówką zarówno firmy, jak i inwestycji w Internecie jest atrakcyjna strona internetowa. Pozytywny szum wokół powstającego projektu i jego promocję jeszcze na etapie realizacji pozwalają wykreować media społecznościowe.
Sportowcy i kluby sportowe budzą silne emocje wśród fanów, którzy często są z nimi na dobre i na złe. Dlatego też najefektywniejszym kanałem promocji są media społecznościowe pozwalające na zebranie zaangażowanej społeczność i prowadzenie kampanii wirusowych.

FACEBOOK

 • Development and running the client's fanpage
 • Building a community around the brand
 • Competitions and applications
 • Facebook Ads

YOUTUBE

 • Development of the client's corporate channel
 • Use of video material for the viral effect

GOOGLE+

NK

PINTEREST

TWITTER

ELECTRONIC BULLETIN

NEWSLETTERS

MAILING

 • Contact base
 • Creation
 • Dispatch

CORPORATE BLOG

 • Blog development
 • Running the blog

POSITIONING IN GOOGLE BROWSER (SEO)

GOOGLE ADWORDS (SEM) ADVERTISING CAMPAIGNS

 • Advertising in a browser
 • Advertising in a partner network

WEBSITES

 • Designs
 • Development
 • Content

APPLICATIONS

 • Creative idea
 • Development
 • Implementation and maintenance